C.G.V. Dindua Bestuur

Het van energie bruisende vrijwillige bestuur van C.G.V. Dindua bestaat tot op heden uit zes  enthousiaste personen:

Naam                                Functie                                  Emailadres

Voorzitter (Vacant)          nog vacant                          voorzitter@dinduagym.nl
Esther Cloos                        Secretaris                             esther@dinduagym.nl
Maaike Plukkel                    Penningmeester                 penningmeester@dinduagym.nl
Inez Ursem                          Ledenadministratie            ledenadministratie@dinduagym.nl
Cindy Zalm                           PR/Redactie                          redactie@dinduagym.nl
Marloes Keesman               Activiteiten                           activiteiten@dinduagym.nl
Stefan van der Spek            Alg. bestuurslid

Oproep nieuwe bestuursleden / voorzitter
‘Vele handen maken licht werk’

Omdat het bestuur vrijwillig is, en het naast hun ‘gewone’ werk doen, is het prettig om het bestuur te laten te bestaan uit 7 personen  want  ‘Vele handen maken licht werk’.
We zijn een niet al te grote vereniging, dus de tijd die het vergt valt daardoor erg mee.
Heb jij interesse om deze energieke vereniging bij te staan?
Neem dan contact op met het bestuur via info@dinduagym.nl