Huisregels

Huisregels bij C.G.V. Dindua

Regels voor de kinderen:

  • Iedereen is op tijd aanwezig zodat gezamenlijk gestart kan worden
  • Bij afwezigheid dit graag van te voren melden aan de trainer/ster
  • Als de les nog niet is begonnen mogen de kinderen niet op de toestellen
  • Tijdens de turn en gymlessen dragen de meisjes een turnpakje en zijn lange haren vast
  • Tijdens de turn en gymlessen dragen de kinderen geen sieraden
  • Iedereen helpt met klaarzetten/opruimen
  • We gaan op een gezellige en vriendelijke manier om. Iedereen komt voor zijn of haar plezier naar de lessen toe!

Algemene regels

Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk gedaan te worden bij de ledenadministratie. ledenadministratie@dinduagym.nl- Dindua draait op vrijwilligers. Als u/je ook iets voor de vereniging wil doen, laat dit ons dan weten. Denk hierbij aan: jurycursus, bestuurstaken, organisatie van activiteiten/wedstrijden, assistenten cursus, maken van foto’s, etc.

Onze vereniging maakt dankbaar gebruik van vrijwilligers om de vereniging draaiende te houden en de verschillende wedstrijden en andere evenementen te kunnen organiseren. Het geven van training vraagt om specialistische kennis en vaardigheden. Om de juiste kwaliteit te kunnen bieden, maken we gebruik van betaald trainers die in dienst zijn van de vereniging. Bovendien komen sommige functies in aanmerking voor een vrijwilligersvergoeding. Wij hebben de richtlijnen die we hanteren vastgelegd in een beleidsnotitie die u HIER kunt downloaden.

Lid worden?

Wil je lid worden van onze vereniging? Meld je dan aan!

Algemene Leden Vergadering 2018

Maart is traditioneel de maand waarin het bestuur de Algemene Leden Vergadering houdt. Dit is een voor ieder lid toegankelijke vergadering waarin het bestuur verantwoording aflegt aan haar leden over het afgelopen jaar. Belangrijk dus want hier hoor je of jouw...